petra.piree@neducion.nl

 Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.

Reuven Feuerstein


NEDUCION staat voor Neuropsychologische Dienst voor Unieke Cognitieve en Intellectuele Ontwikkeling

 

Wij bieden oplossingsgerichte en laagdrempelige trajecten voor kind- en ouders met lichte en middelzware problematieken om zo snel mogelijk samen weer de weg in de ontwikkeling van uw kind te gaan vinden. Met samen bedoelen wij kind, ouders, zorgverlener, school, huisarts en andere betrokkenen (hulpverleners). Wij bieden dit in de vorm van concrete hulp met korte lijnen.

 

Hierbij maken wij gebruik van allerlei aanwezige middelen/materialen en zullen waar nodig ook de school hierbij betrekken via directe contacten en mail.

 

Het indiceren van psychiatrische diagnoses is mogelijk, maar is bij ons van ondergeschikt belang. Wij richten ons op vorm geven aan inhoudelijke en probleem oplossende hulpverlening.

 

 

 

Ik vind zin en waarden in mijn leven

en ik wens niet genezen te worden in mijzelf.

Als je mij wilt helpen, probeer mij dan niet te veranderen,

zodat ik in jou wereld pas.

Veroordeel mij niet tot dat kleine stukje in jouw wereld,

dat je kunt veranderen om mij in te passen.

Schenk mij waardigheid om me te ontmoeten zoals ik ben.

Erken dat wij beiden even vreemd voor elkaar zijn.

Dat mijn bestaansrecht niet zomaar een beschadigde versie is van die van jou.