Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wij doen er alles aan om onze zorg op een kwalitatief goede manier te leveren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Lukt dat niet en blijft u zitten met vragen of onvrede?

Indien de klacht volgens u niet op de juiste manier opgelost is dan heeft u de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij Klachtenportaal ZORG, dit is een onafhankelijke partij. Stuur je klacht naar info@klachtenportaalzorg.nl, of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Leg in deze mail of op het klachtenformulier uw klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen. En op welke wijze u de klacht al zelf hebt besproken met Neducion. Klachtenportaal Zorg zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.
Wat gebeurt er als u een klacht indient bij Klachtenportaal ZORG?
Uw klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal Klachtenportaal ZORG de nodige gesprekken aangaan met de cliënt en/of met Neducion. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met Neducion en u de oplossing van de klacht worden afgestemd.