Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking gegaan. De gehele (financiering van de) jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, waarbij de kosten volledig vergoed worden door de gemeente onder de voorwaarde dat u beschikt over een geldige verwijzing dan wel een indicatie vanuit de gemeente.


In het geval van een vrije keuze traject worden de kosten door u zelf betaald.

Voor beide trajecten mag u van ons verwachten dat wij de best mogelijke zorg zullen leveren. Hierbij geldt dat wij dezelfde zorg kunnen leveren als grote instanties, maar dat u bij ons kunt rekenen op:

  • Meer persoonlijke en laagdrempelige zorg, waarbij u invloed heeft op wat er gebeurt       
  • Snellere zorg, doordat wij een veel kortere wachtlijst hebben en daar waar de situatie daar om vraagt, zeer snel kunnen reageren
  • Een volledig op uw situatie afgestemd oplossingsgericht traject
  • Integratie met alle betrokken partijen die noodzakelijk zijn voor een optimaal resultaat
  • Dezelfde condities en vergoedingen als bij andere grotere instanties

Neducion houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (AVG). Klik hier voor onze Privacy Policy.