Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Kosten gemeente traject


Om voor vergoeding van een traject door de gemeente in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijzing van uw huisarts dan wel een andere verwijzer, of een indicatie vanuit de gemeente. Daarnaast dienen wij een contract te hebben met de desbetreffende gemeente

Indien u bij ons komt met een verwijzing dan dienen wij aan de gemeente melding te maken dat u kind bij ons in zorg is, waarbij wij niet hoeven aan te geven wat de reden is dat uw kind bij ons in zorg is.

Na afloop van het traject dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de gemeente, welke de kosten volledig aan ons zullen vergoeden. U heeft dus zelf geen omkijken naar de kosten.


Declaratie bij de gemeente vindt plaats op basis van prestaties. Het tarief voor de prestatie is door de gemeente bepaald.

Welke prestatie bij u van toepassing is wordt door ons vastgesteld tijdens de intake, waarna wij  de gemeente een verzoek in dienen om deze presatie toe te wijzen.

In principe sturen wij na afloop van een traject een korte samenvatting naar de verwijzer, tenzij u aan ons kenbaar maakt dit niet te willen.

Indien u geen geldige verwijzing heeft, dan wel de zorgvraag niet vergoed wordt door de gemeente kunt u kiezen voor een vrije keuze traject.