Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

De Feuerstein methode heeft over de hele wereld veel bekendheid gekregen door de positieve benadering van mensen met een ontwikkelingsachterstand. Zo'n ontwikkelingsachterstand kan door verschillende factoren zijn ontstaan maar kan met de inzet van mediatie overkomen en, indien vroeg aangewend, zelfs voorkomen worden. Feuerstein zelf zegt: "Kan niet bestaat niet! Als er al een plafond is dan ken ik hem niet!" Waarmee hij aangeeft dat ieder mens zijn leven lang kan blijven leren en zich zijn leven lang verder kan blijven ontwikkelen. Voor al diegenen met een handicap, een leerbeperking van welke aard dan ook, is mediatie het proces dat het leren leren (opnieuw) mogelijk maakt.
Leren leren betekent dat je kunt leren je veters strikken, leren je kamer opruimen, leren boodschappen doen en koken maar ook leren relaties aan te gaan en te onderhouden, leren van het openbaar vervoer gebruik te maken en last but not least: leren lezen, schrijven en rekenen. Het zijn steeds dezelfde onderliggende cognitieve vaardigheden die al ons leren mogelijk maken.

De start

De Feuerstein methode is ontwikkeld door Professor Reuven Feuerstein. Professor Feuerstein (* Roemenië, 1921) woont en werkt in Israël in het ICELP, het Feuerstein Centrum aldaar. Kort na de tweede wereldoorlog is Feuerstein vanuit Europa, waar hij in Zwitserland zijn studie psychologie heeft afgerond, naar Israël verhuisd. Hij werkte daar met verweesde en ernstig getraumatiseerde kinderen en jongeren die na de Holocaust terugkwamen uit de verschillende kampen om naar Israël te emigreren. Het is in deze periode dat Feuerstein een begin maakte met de ontwikkeling van de door hem uitgewerkte "Feuerstein methode". Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van een internationaal bekend en erkend instituut en een internationaal bekende en erkende methode die inmiddels een grote hoeveelheid aan toepassingen kent.


Geloof in mogelijkheden: ontwikkeling van het denk- en leervermogen

Feuerstein richt zich op de ontplooiingsmogelijkheden van het individu. Volgens hem zijn leerbarrières eerder vertrekpunten dan plafonds die verdere ontwikkeling belemmeren. Tegenwoordig wordt het belang ingezien van de ontwikkeling van denk- en leervaardigheden. Door de snelle en continue veranderingen in de maatschappij is het vergaren van kennis van minder belang. Kennis is snel weer verouderd. Mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te maken en te beargumenteren en problemen op te lossen.

Zowel in de zorg als ook in het huidige onderwijs is het de vraag of er in voldoende mate aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van denk- en leervaardigheden die de zelfstandigheid en het leervermogen van de persoon bevorderen. Zorg is vooral gericht op "zorgen voor" waarmee passiviteit en zorgbehoevendheid wordt gestimuleerd.
In het onderwijs wordt er gewoonlijk van uit gegaan dat de ontwikkeling van denk- en leervaardigheden als 'bijproduct' van onderwijs zich spontaan voltrekt. Onze ervaring is echter dat achterblijvende schoolprestaties het gevolg zijn van in onvoldoende mate beschikken over die denk- en leervaardigheden die noodzakelijk zijn voor het efficiënt verwerven van kennis en oplossingsvaardigheden. Vaardigheden die noodzakelijk zijn om (schoolse) taken succesvol te volbrengen.
Zorgenden en leerkrachten weten nog onvoldoende hoe zij hun aanbod aan mensen met een beperking kunnen veranderen, aanpassen, zodat de bestaande, vaak weinig uitdagende leef- en werkomgeving doorbroken wordt en er ontwikkeling in gang gezet wordt.
De interesse voor de methode Feuerstein groeit daarom, ook in Nederland, in de verschillende werkvelden snel.

Neducion houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (AVG). Klik hier voor onze Privacy Policy.