Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven.

Emiel van Doorn


Wij bieden oplossingsgerichte en laagdrempelige trajecten voor kind en jeugdige met lichte en middelzware problematieken om zo snel mogelijk samen weer de weg in de ontwikkeling van uw kind te gaan vinden. Met samen bedoelen wij kind, ouders, zorgverlener, school, huisarts en andere betrokkenen (hulpverleners). Wij bieden dit in de vorm van concrete hulp met korte lijnen. 

Hierbij maken wij gebruik van allerlei aanwezige middelen/materialen en zullen waar nodig ook de school hierbij betrekken via directe contacten en mail.

Het indiceren van psychiatrische diagnoses is mogelijk, maar is bij ons van ondergeschikt belang. Wij richten ons op vorm geven aan inhoudelijke en probleem oplossende hulpverlening.

Wachttijden:  Momenteel hebben wij een wachttijd van 4 weken.

Onze zorg wordt vergoed vanuit de jeugdhulp.

Ik vind zin en waarden in mijn leven

en ik wens niet genezen te worden in mijzelf

Als je mij wilt helpen, probeer mij dan niet te veranderen,

zodat ik in jouw wereld pas.

Veroordeel mij niet tot dat kleine stukje in jouw wereld,

dat je kunt veranderen om mij in te passen.

Schenk mij waardigheid om me te ontmoeten zoals ik ben.

Erken dat wij beiden even vreemd voor elkaar zijn.

Dat mijn bestaansrecht niet zomaar een beschadigde versie is van die van jou.

Neducion houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens (AVG). Klik hier voor onze Privacy Policy.