Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Kosten vrije keuze traject (kind en jeugdige)

* diagnostisch begeleidingstraject

Indien er nog niet eerder onderzoek is gedaan en er door middel van onderzoek een diagnose gesteld moet worden.

Dit traject bestaat uit:

 • kennismakingsgesprek,
 • onderzoek en verslaglegging,
 • advies ouders/begeleiders,
 • opstart begeleiding,
 • evt. gesprek school.

* begeleiding

Indien er reeds eerder onderzoek gedaan is. In dit traject ligt het accent op begeleiding en aanvullende diagnostiekom de beeldvorming te complementeren.

Bij het vrije keuze traject worden de kosten door u zelf betaald.

De kosten voor zo'n traject zijn €80 / uur

Voordelen ten opzichte van gemeentetraject

 • U heeft geen verwijzing nodig van huisarts of goedkeuring van de gemeente
 • Wij kunnen zelf het uurtarief bepalen dat lager is doordat we minder overheadkosten hebben:
   Geen complexe declaratieprocedures  Geen communicatie over patiëntendossiers Minder conform officiële procedures, maar afgestemd op uw wensen en behoeften ten aanzien van uw kind In principe geen intervisie arts en huisarts
 • Meer persoonlijke afstemming
 • Privacy 100 % gewaarborgd; U bepaalt zelf wat er gebeurt met de informatie
 • Oplossingsgerichter doordat we niet gebonden zijn aan officiële procedures