Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Het werk van een Kindercoach vs. het werk van een Kinderpsycholoog

De termen Kindercoach en Kinderpsycholoog, worden nogal eens met elkaar verward in het dagelijks gebruik. Vandaar de verschillen nog even in een overzicht. Wanneer is voor uw kind de hulp van een kindercoach voldoende of wanneer is het inschakelen van een kinderpsycholoog verstandiger voor de begeleiding van uw kind?

Bovendien dient u zich te realiseren dat de kinderpsycholoog zich op een heel ander vakgebied begeeft dan de kindercoach.