Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wij voorzien niet in crisisopvang of crisisdienst. Voor crisis bij cliënten die in onze praktijk komen buiten de normale werktijden verwijzen wij naar GGZ crisisdienst, huisartsenpost en het algemene nummer van de gemeente jeugdzorg.

GGZ crisisdienst

Limburg: 088-0072990


Huisartsenpost

Midden Limburg Oost: 0475-771771

Midden Limburg West: 0495-677677