Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wij werken sterk kindgericht, vanuit een cognitieve (neuropsychologische) invalshoek, waarbij het kind en zijn totale persoonlijke ontwikkeling centraal staat en niet zijn omgeving en de verwachtingen van de omgeving. Dit houdt in dat de omgeving (school, gezin)  zich ‘aanpast’, aan de mogelijkheden en beperkingen van het kind, in plaats van dat het kind zich aanpast en wordt aangepast aan de omgeving (schoolsysteem en gezinssysteem).

Dit zorgt voor een kind dat zo veel mogelijk in evenwicht is met zichzelf en de omgeving, waardoor het kind zo goed mogelijk in staat is om zijn kwaliteiten in het leven te ontplooien.
 
In de bijna 15 jaar dat onze praktijk reeds bestaat hebben wij een zeer brede expertise opgebouwd.
   

Problematieken waar wij ervaring mee hebben opgebouwd betreft problematieken zonder diagnose dan wel geïndiceerde problematieken. U moet hierbij denken aan:
leerstoornissen: dyscalculie en dyslexie
psychiatrische stoornissen: NLD, DCD, Autisme, Asperger, Hechtingsstoornis, AD(H)D
psychische problematieken: Angststoornis, Stemmingsstoornis

Dit zorgt voor een kind dat zo veel mogelijk in evenwicht is met zichzelf en de omgeving, waardoor het kind zo goed mogelijk in staat is om zijn kwaliteiten in het leven te ontplooien.
 

Wij zijn verder gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, neuropsychologie, EMDR en hulp bij rekenproblemen.
  

Daarnaast bieden wij groepsbegeleidingen, zowel binnen onze eigen praktijk als op scholen.

Ook hebben wij contacten (psychiaters en kinderartsen) voor het verwijzen voor medicatie, indien nodig.

Een kind van deze tijd

Ik ben een kind zoals je ziet

Ik ben een kind, maar toch ook weer niet

Mijn aardse bestaan vind ik niet altijd fijn

Veel te bekrompen, veel te klein

Ik ben een kind zoals je ziet

Maar een heleboel mensen begrijpen me niet

Niemand luistert naar mijn verhaal

Men beschouwt mij als een vreemde en niet normaal

Ik ben een mens zoals je ziet