Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wij onderscheiden 3 verschillende trajecten:

* diagnostisch begeleidingstraject

Indien er nog niet eerder onderzoek is gedaan en er door middel van onderzoek een diagnostisch beeld verkregen moet worden, met evt. indicatiestelling.

Dit traject bestaat uit: kennismakingsgesprek, onderzoek en verslaglegging,

advies ouders / verzorgers, opstart begeleiding en evt. gesprek school.

* begeleidingstraject

Indien er reeds eerder onderzoek gedaan is. In dit traject ligt het accent op begeleiding en enige aanvullende diagnostiek om de beeldvorming te complementeren.

* maatwerktraject

 In overleg met betrokkenen wordt een volledig op uw kind toegespitst traject opgesteld.