Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wat is neuropsychologisch onderzoek?

  
De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van een gesprek met het kind of jongere en het afnemen van een aantal tests wordt geprobeerd om de aard van eventueel aanwezige cognitieve stoornissen in kaart te brengen.

Deze stoornissen in de hersenen beïnvloeden het gedrag en het leren. Het onderzoek kan bestaan uit testen die het aandachts- en concentratie vermogen, het geheugen, het waarnemen, de taal en spraak, de motoriek en het ruimtelijk inzicht meten.