Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Wat is EMDR therapie?

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode, die vaak wordt toegepast als je last hebt van een traumatische gebeurtenis.

Voor wie is EMDR therapie bedoeld?

Iedereen verwerkt ingrijpende ervaringen op een andere manier. Ook de duur van herstel na een ingrijpende gebeurtenis verschilt per persoon. Soms blijf je last houden van klachten als herbelevingen, nachtmerries, concentratieproblemen, schrikachtigheid en slaapproblemen na een trauma. Als je zulke klachten hebt, heb je misschien een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dan is de gebeurtenis zo schokkend voor je geweest, dat je last houdt van veel spanning en stress. EMDR kan dan helpen het natuurlijke verwerkingsproces weer op gang te brengen.

Hoe werkt EMDR?

Je wordt gevraagd aan de gebeurtenis terug te denken compleet met de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te krijgen. Daarna word je gevraagd de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende beweging. Er wordt op die manier een serie van ongeveer 25 oogbewegingen gemaakt. Na elke serie oogbewegingen wordt er even rust genomen. De therapeut zal je dan vragen wat er in je gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt vaak een stroom van gedachten en beelden op gang, maar ook gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Je wordt na elke serie oogbewegingen gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna een nieuwe serie oogbewegingen volgt.
Na afloop van een EMDR therapie kan de stroom gedachten of beelden nog even doorwerken. Dat is goed. Het is een geruststelling om te weten dat dit meestal niet langer dan drie dagen duurt. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan.
De toepassingsgebieden van EMDR zijn de laatste jaren uitgebreid naar andere psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld of een angststoornis. Het is van belang dat de klachten zijn ontstaan als direct gevolg van één of meerdere concrete, akelige gebeurtenissen en het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.


Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?

Lange tijd was het onduidelijk hoe het werkingsmechanisme van EMDR moest worden verklaard. Voor de verklaring zijn verschillende theorieën, waarvan de werkgeheugentheorie één van de belangrijkste is. Een traumatische herinnering ligt opgeslagen in je lange termijngeheugen, samen met de emotionele lading. Als je denkt aan de ingrijpende gebeurtenis, voel je je bijvoorbeeld direct weer angstig en misselijk. Wanneer je tijdens de EMDR gevraagd wordt om terug te denken aan die specifieke gebeurtenis, breng je de herinnering weer in je korte termijn (of werk-) geheugen. De capaciteit van dit werkgeheugen is echter maar beperkt. Omdat je tegelijkertijd een afleidende stimulus krijgt toegediend belast je het werkgeheugen, waardoor er minder capaciteit is voor de herinnering. De herinnering wordt hierdoor minder levendig dan ze was. De nieuwe, vervaagde herinnering wordt opgeslagen in je lange termijngeheugen en de volgende keer dat je eraan denkt is ze ook minder emotioneel, waardoor je er minder last van hebt.

Wat zijn de te verwachten effecten van EMDR?

De EMDR therapie zorgt ervoor dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Je hebt er minder last van en het wordt steeds makkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringen zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. De herbelevingen en nachtmerries nemen af, je slaapt beter en voelt meer rust.