Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

Voor wie?

Neurofeedback is een behandelmethode die voor veel hersengerelateerde klachten of stoornissen ingezet kan worden. Het is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Zo'n 80% van de mensen die in behandeling komen, hebben er baat bij. Voorwaarden voor een goed verloop van de behandelingen zijn onder andere een goed begrip van de behandeling (wanneer verloopt een animatie of dvd goed of slecht). Ook is het belangrijk om gedurende enkele minuten stil te kunnen blijven zitten. Neurofeedback is dan vaak ook niet geschikt voor jonge kinderen (onder de 6 jaar) of voor mensen die bijvoorbeeld als gevolg van ernstige neurologische problemen, zoals gevorderde fases van dementie, verminderde cognitieve vermogens hebben. Het begrip is dan vaak te laag om een succesvolle therapie uit te kunnen voeren.

Kinderen:

Neurofeedback is geschikt voor kinderen met allerlei stoornissen en klachten. Wetenschappelijk onderzoek heeft de werking bij ADHD en autisme aangetoond. Veel voorkomende klachten bij kinderen die met neurofeedback behandeld kunnen worden, zijn aandacht- en concentratieproblemen. Verder wordt neurofeedback bij kinderen onder andere toegepast bij dyslexie, leerstoornissen en neurologische stoornissen als epilepsie. Ook vermoeidheid en slaapproblemen kunnen behandeld worden. Per kind wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. 

Volwassenen:

Allerlei klachten waarmee volwassenen de huisarts bezoeken, kunnen ook behandeld worden met neurofeedback.

Van veel voorkomende klachten, zoals vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijnen en depressie, is bekend dat ze samen kunnen hangen met afwijkingen in de hersenactiviteit. Bij zowel vermoeidheid als depressie is sprake van een verminderd actief zijn van bepaalde delen van de hersenen. Bij hoofdpijnen en met name migraine is juist sprake van een verhoogde activiteit van bepaalde hersendelen. Door de neurofeedbacktraining neemt de vermoeidheid af en worden depressieve gevoelens minder. Bij hoofdpijn en migraine nemen de aanvallen af in intensiteit en frequentie. Soms blijven ze zelfs helemaal weg. Neurofeedback wordt bij volwassenen ook toegepast bij stress, burn-out, angstklachten en aandacht- en concentratieproblemen. Toepassing bij diverse psychiatrische en neurologische stoornissen is tevens mogelijk. Er wordt per cliënt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. 

Voor meer informatie: www.okee.biometrischcentrum.nl